facebook

Regulamin Poznaj nasze zasady

08/08/2019

 

Regulamin Sklepu Internetowego

§1

Postanowienia ogólne

1. 1 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet , działający pod adresem www.e-fartuchy.pl  jest  ‘ZDZIASZEK” Damian Zdziaszek  z siedzibą w 93-459 Łódź ul. Kuźnicka 7a ,NIP:7272659780 , adres email: biuro@e-fartuchy.pl , tel. 692475955

1.2. Sklep internetowy zwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwany dalej „Regulaminem”.

1.3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

1.4. Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.5. Ceny podane w Sklepie są cenami netto i brutto - zawierają podatek VAT 23%.

1.6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.7. Przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność zakupionego towaru z umową.

§2

Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.e-fartuchy.pl

2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

2.3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia mailem lub telefonicznie.

2.4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

2.5.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, termin i sposób dostawy, a w razie potrzeby podając także inne potrzebne informacje.

2.6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.7. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2.8. Większość  towaru posiadamy w magazynie  i zamówienia realizujemy tego samego lub następnego dnia roboczego .

W przypadku braku towaru w magazynie czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych.

Przy zamówieniu z haftem termin realizacji wynosi do 14 dni roboczych .

Zamówienia nietypowe, indywidualne przygotowywane pod Klienta mogą wydłużyć się do 30 dni roboczych.

2.9. Wymiary produktów zamówionych mogą różnić się +/- 5% od podawanych wartości w tabeli rozmiarów, co wyłącza reklamacje w tym zakresie. Istnieje możliwość złożenia zamówienia próbnego w pełnej rozmiarówce w celu dokładnych pomiarów.

2.10. Producent zastrzega sobie prawo do wystąpienia nieznacznej różnicy w odcieniach tkaniny wynikającej z dostaw materiałów z hurtowni.

§3

Płatności

3.1. Klient ma do wyboru formy płatności  :

Za pobraniem:  zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej.

Przelew elektroniczny , przedpłata ;

Odroczony termin płatności – dla stałych klientów i firm budżetowych ;

3.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

-  w przypadku odbioru w sklepie stacjonarnym i płatność przy odbiorze – 0,00 PLN brutto ;

-  w przypadku przesyłki kurierem i płatności online  - 17,90 PLN brutto ;

-  w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 19,90 PLN brutto;

 

3.3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

4.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx

4.2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4.3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4.4. Firma „ZDZIASZEK” nie ponosi odpowiedzialności za pracę i pracowników firm kurierskich .

§5

Reklamacje

5.1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (oryginał paragonu lub numer faktury VAT).

5.2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu ( ul. Kuźnicka 7a, 93-459 Łódź) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności zawartym w formularzu zwrotu lub wymiany do pobrania na stronie internetowej – www.e-fartuchy.pl .

5.3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5.4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5.5. Ustawienia komputera i monitora Klienta mogą przekłamywać wyświetloną kolorystykę produktów wówczas nie jest to podstawą reklamacji.

§6

Odstąpienie od umowy

6.1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od daty odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.3. Klient na podstawie oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot towaru do siedziby firmy.

6.4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, nie może nosić śladów eksploatacji.

6.5. Koszty przesyłki za zwrot towaru do firmy „ZDZIASZEK” ponosi Klient.

6.6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6.7. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, poniesioną za zakup produktu. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę płatniczą .

6.8. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

6.9. Klientowi sklepu internetowego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku realizacji towaru nietypowego który został przygotowany na specjalne życzenie klienta. Takich jak np. zamówienia z haftem oraz nadrukiem flex- sublimacja. Standardowe produkty znajdują się na stronie sklepu www.e-fartuchy.pl .

§7

Wymiana

7.1. Wymianie podlegają tylko produkty standardowe .

7.2. Wymieniany towar należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub wymiany dostępnym do pobrania na stronie internetowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania towaru.

7.3. Koszt wymiany ( przesyłki ) pokrywa klient , z wyjątkiem sytuacji gdy wina stoi po stronie firmy „ZDZIASZEK” .

7.4. Czas realizacji wymiany trwa do 14 dni roboczych.

§8

Hafty

8.1. Koszt opracowania programu do maszyny hafciarskiej kształtuje się w wysokości 50 zł. netto niezależnie od jego skomplikowania , wielkości i ilości. Jest to opłata jednorazowa.

8.2. Koszt wykonania haftu na produkcie uzależniony jest od : skomplikowania , wielkości , ilości zamówionych sztuk.

8.3. Zamówienia z haftem realizowane są po uprzednim potwierdzeniu przez klienta wyceny i wizualizacji która jest bezpłatna.

8.4. Firma „ZDZIASZEK” zastrzega sobie prawo do odsprzedaży programu haftu . Opracowanie programu nie wiążę się z opłatą za koszt programu – program nie jest własnością klienta.

8.5. Każde zamówienie z haftem realizowane jest od 10 sztuk.

8.6. Zamówienie z haftem realizowane są do 14 dni roboczych , od momentu zaksięgowania środków finansowych na koncie bankowym firmy.

8.7. Zamówienia z haftem czyli na indywidualne zamówienie klienta , jest zamówieniem niestandardowym i nie podlega zwrotom ani wymianie.

8.8. Firma ‘’Zdziaszek’’ nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego.
W tym zakresie odpowiedzialność Firmy ‘’Zdziaszek’’ jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

8.9. Wykonawca zastrzega sobie rozmieszczenie haftu w granicach +/- 2%

§9

Sublimacja

9.1. Zamówienia z sublimacją realizowane są po uprzednim potwierdzeniu przez klienta wyceny i wizualizacji która jest bezpłatna.

9.2. Zamówienie realizowane jest w terminie do 14 dni roboczych , od momentu zaksięgowania  środków finansowych na koncie bankowym firmy.

9.3. Firma ‘’Zdziaszek’’ nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego.
W tym zakresie odpowiedzialność Firmy ‘’Zdziaszek’’ jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

9.4. W przypadku wykonania sublimacji kupujący akceptuje, że nadruk może nieznacznie różnić się od przedstawionego na komputerze. Różnice te mogą wynikać z innego wyświetlania barw na monitorach oraz procesu wykonywania nadruków. Ta sama zasada dotyczy również rozmieszczenia druku, wykonawca zastrzega sobie możliwość minimalnej różnicy w granicach +/- 2%

9.5.  Zlecenia z nadrukiem flex – sublimacja są przyjmowane od 1 sztuki.

§10

Ochrona prywatności

10.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

10.2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

10.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia. Prośbę należy skierować na adres e-mail: administracja@e-fartuchy.pl

§11

Własność intelektualna

11.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

12.2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.

12.3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

§13

Postanowienia końcowe

13.1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dowód zakupu wraz z formularzem zwrotu i wymiany .

13.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

 

 

Firma '' ZDZIASZEK ''  istnieje od 1992 roku i jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku w zakresie projektowania i produkcji odzieży roboczej oraz ochronnej.

ul. Kuźnicka 7a

93-459 Łódź

PN-PT 8:00-16:00

Zapraszamy do naszej siedziby

+48 692 475 955

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

Newsletter

 

Inne serwisy

facebook Google

 

Pobierz i poleć nas Twoim znajomym

 

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

akceptuję